Contabilitate

Sustinerea evidentei financiar-contabile, la sediul MT CONTEX sau la sediul clientior sai, in conformitate cu Standardele Romanesti de Contabilitate si Standardele Internationale de contabilitate:

transpunerea situatiilor financiare intocmite in concordanta cu Standardele Romanesti de Contabilitate in situatii financiare intocmite in conformitate cu standarde, reglementari internationale (ex. IAS , IFRS);

analize economico-financiare, expertize, planuri de afaceri pentru obtinerea de credite bancare sau alte scopuri, consultanta privind finantari nerambursabile

consultanta financiar - contabila;

servicii conexe.