Audit

audit financiar in conformitate cu Standardele Internationale de Audit;

lucrari de compilare;

ucrari de revizuire a situatiilor financiare;